Bir Bal Arısı Kolonisi Üyeleri Kimlerdir ?
Her arı kolonisinde bir adet ana arı bulunur. Ana arının görevi yumurtlamak suretiyle koloninin devamlılığını sağlamak ve salgılamış olduğu koku sayesinde koloni nizamını sağlayarak koloni düzenini muhafaza etmektir. Ana arı vücut itibariyle işçi arılardan daha uzun ve iridir. Kalitesine göre bir ana arı günde 1000-2500 yumurta yumurtlar. Ana arılar genç bakıcı işçi arılar tarafından sürekli olarak ‘Arı Sütü’ ile beslenirler. Ana arıda işçi arılar gibi iğneye sahip olup bu iğnelerini rakip ana arılara karşı kullanırlar. Ana arılar iki değişik yumurta yumurtlarlar. Bu yumurtalardan işçi arılar çıkar. Erkek arı gözlerine bırakmış olduğu yumurtalar ise dölsüz yumurtalardır.

İşçi Arı

3 / 5

İşçi arıların yumurtalıkları gelişmemiştir. Dişi arılar olup döllenmiş yumurtadan 21 günde oluşurlar. Kolonideki işçi arı sayısı mevsimine göre değişiklik gösterir. Kışlama süresince sayısı 10 bin ila 20 bin arasında değişirken ilkbahar ve yaz döneminde sayıları 60 bin ila 80 bin arasında değişir. Ömürleri yazın 40 ila 60 gün kışın 4-6 aydır. Kolonideki bütün işler işçi arı tarafından yapılır. İşçi arıların kolonideki yaptığı işler; kovan temizliği, kovanın havalandırılması, arı sütü ve bal mumu salgılama, petek örme, yavru bakımı, ana arının bakım ve beslenmesi, kovan bekçiliği, nektar toplama, polen toplama, propolis ve su taşıma ile balın olgunlaştırılmasıdır.

İşçi Arı

4 / 5

İşçi arıların kovan içi ve dışı hizmetleri tamamen fizyolojik ve yaş ile ilgilidir. Genç işçi arılar kovan içi işçileri, yaşlı işçi arılar ise tarlacı arılardır. Yaşına göre işçi arıların görevleri şu şekildedir: 1. ve 2. günler: Birbirlerini, yavru gözlerini temizler, birbirlerini besler, yavru gözlerini ıslatırlar. 3. ve 5. günler: Yaşlı larvaları polen ve bal ile beslerler. 6. ve 11. günler: Genç larvaları arı sütü ile besler, arı sütü salgılarlar. 12. ve 17. günler: Mum bezleri gelişir. Petek örme, kovan temizliği ve kovan havalandırması yaparlar. 13. günden sonra uçma talimleri yaparak uçmayı öğrenirler. 18. ve 21. günler: Kovan önü bekçiliği yaparlar. 21. günden sonra: 35. veya 55. güne kadar kovan dışı faaliyetleri yaparlar.

Erkek Arı

5 / 5

Erkek arılar döllenmemiş yumurtadan 24 günde meydana gelirler. İri yapılıdırlar. Besin toplayamazlar. Mum bezleri ve iğneleri yoktur. Kolonideki görevleri, çiftleşmemiş ana arıları döllemektir. Kolonide erkek arılar Nisan – Mayıs ayları ile yaz mevsiminde görülür. Kolonide genellikle sayıları birkaç yüzü geçmezken oğul mevsiminde 500-2 bin arasında olur. Bal akımının sona ermesiyle işçi arılar tarafından dışarı atılarak ölüme terk edilirler. Ortalama yaşam süreleri 55-60 gündür.

Written by ziraat44

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir