Yeni Mazot ve Gübre Desteklemesi Nasıl Uygulanacak?

Mazotta yüzde 50, gübrede yüzde 40 devlet desteğinden çiftçilerin tamamı yararlanamayacak. Söz konusu bu desteklerden; havza bazlı destekleme modeli kapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren üreticiler yararlanabilecek. Havza bazında desteklenen 21 ürünün dışında kalan ürünler için mevcut olan mazot ve gübre destekleri verilecek. Yani bu yıl havzasında Bakanlık tarafından açıklanan 21 ürünü ekmeyen çiftçi, mazotta yüzde 50, gübrede ise yüzde 40 destekten yararlanamayacak.

Mazot ve gübre desteklerinde uygulama şöyle olacak:

MAZOTUN YARISI DEVLETTEN

Mevcut durumda, 2003 yılında başlanan mazot desteği uygulamasından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm üreticiler mazot maliyetinin ortalama yüzde 16’sı karşılanacak şekilde faydalanmaktaydı.

MİLLİ TARIM PROJESİ İLE

Havza bazlı destekleme modeli kapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren üreticilerin kullandığı mazotun yarısı yüzde 50 destek olarak verilecek.

Havza bazında desteklenen 21 ürünün dışında kalan ürünler için de mazot desteklemesi uygulamasına devam edilecek.

Ürün bazında mazot destek miktarı her üretim sezonunda yeniden hesaplanacak.

Uygulamaya 2017 yılı üretim sezonundan itibaren başlanacak.

YÜZDE 40 GÜBRE DESTEĞİ

Mevcut durumda, 2005 yılında başlanan gübre desteği uygulamasından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tüm üreticiler gübre maliyetinin ortalama yüzde 14’ü karşılanacak şekilde faydalanmaktaydı.

MİLLİ TARIM PROJESİ İLE

Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren çiftçilerin, gübre maliyetinin yüzde 40’ı karşılanacak.

Havza bazlı desteklenen 21 ürünün dışında kalan ürünler için de gübre desteklemesi uygulamasına devam edilecek.

Ürün bazında gübre destek miktarı her üretim sezonunda yeniden hesaplanacak.

Uygulamaya 2017 yılı üretim sezonundan itibaren başlanacak.

Written by ziraat44

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir